Om oss

Vi på Friis Scaffolding AB är ställningsmontörer.

Vi monterar de ställningar som ett byggprojekts olika yrkesgrupper behöver för att lösa sina arbetsuppgifter. Ställningsbyggare arbetar med lösa rör, kopplingar och systemställningar. Montering av rullställningar, klätterställningar och hängställningar är även vanligt. Byggnadsställningar är viktiga hjälpmedel vid byggen och att vara ställningsmontör är ett tufft arbete som ofta utförs på hög höjd. God fysik hos montören underlättar men framförallt gäller det att arbeta med rätt teknik och material.

Vi prioriterar säkerhet och trygghet över allt annat.

Därför använder vi ställningar som följer den europeiska standarden "BS EN 12.811-1" som anger särskilda prestandakrav samt metoder för strukturell utformning av arbetsställningar och möjlighet till åtkomst. Det ställs höga säkerhetskrav på byggnadsställningar och dessa regleras genom särskilda föreskrifter. Friis Scaffolding AB följer samtliga föreskrifter.

Vi skapar gärna säkra lösningar för dig.
- Friis Scaffolding AB.